Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

"Tylko ten kto wie gdzie stoi, potrafi powiedzieć dokąd chce iść."

John Henry Newman


Dziękuję, że zajrzałeś na moją stronę. Jak mogę przypuszczać, zastanawiasz się nad alternatywnym rozwiązaniem konfliktu dotyczącego spraw rodzinnych, szkolnych, cywilnych, spraw gospodarczych, czy też problemu z uprowadzeniem dziecka za granicę: mediacje transgraniczne.


To dobrze, bo zarówno sąd jak i arbitraż nie pozwala Tobie ani drugiej stronie wypracować tak naprawdę satysfakcjonujących rozwiązań. Liczą się przepisy, regulacje i prawo, a przecież ważny w tym wszystkim jest człowiek, osoba - czyli TY."Zgoda buduje, niezgoda rujnuje."


Mediacja to najmniej sformalizowany sposób, aby strony przy udziale osoby trzeciej, jaką jest mediator rozwiązały problem i do tego wypracowały takie rozwiązanie, które dla stron jest najbardziej satysfakcjonujące.


Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, jaką jest mediator.


Mediator to osoba neutralna wobec problemów i rozwiązań, bezstronna wobec stron mediacji. Mediator łagodzi powstające napięcia, wspiera komunikację, bez ocen, bez wyrażania opinii i bez krytyki.


Mediator pomaga – nie narzucając żadnego rozwiązania. Co ważne, to strony decydują co jest dla nich dobre i jakie rozwiązanie jest dla nich najlepsze.Korzyści z mediacji


  daje stronom poczucie własnej siły i mozliwości poradzenia sobie z problemem
  straty i zyski dla stron sa bardziej przewidywalne anizeli w przypadku gdy sprawa rozstrzygana jest przez sąd
  w przypadku konfliktów małżeńskich strony mają wiekszą gotowość do realizacji rozwiązań, które same wypracowały aniżeli tych, które zostały im narzucone przez organa zewnętrzne na przykład sąd
  umożliwia szczerą i otwartą komunikację bez obaw i krytyki
  dzięki mediacji zmniejsza się stres związany z bolesnymi przeżyciami towarzyszącymi sytuacjom konfliktowym
  obniżają się koszty rozwodu
  zwiększa się zrozumienie psychologicznych i nie tylko potrzeb dziecka
  chroni dziecko przed uwikłaniem w konflikt dorosłych i pozwala na skoncenrownaie się na jego potrzebach

To tylko niektóre z najważniejszych korzyści wynikających z mediacji, dlatego warto MEDIOWAĆ.