Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

Podstawy prawne mediacji


Koszt mediacji w tym wynagrodzenie mediatora reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (DZ. Ustaw Rzeczypospolite Polskiej Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r.Poz. 921 ).

Mediator w przypadku mediacji ze skierowania sądu ( postanowienie o postępowaniu mediacyjnym ) wystawia fakturę na strony postępowania mediacyjnego .

Mediator w przypadku mediacji pozasądowej ( bez postanowienia sądu ) wystawia fakturę za postępowanie mediacyjne na strony postępowania .

Koszt spotkań w przypadku postępowania mediacyjnego pozasądowego ustalany jest indywidualnie pomiędzy stronami , a mediatorem .

Strony przed postępowaniem mediacyjnym podpisują umowę o mediację .

Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony i mediatora porozumienia lub ugody .

Ugoda zatwierdzana jest przez sąd .

Czas trwania jednego spotkania mediacyjnego wynosi 1,5 godziny .

Ilość spotkań uzależniona jest od złożoności sprawy .