Mediacje Gilarska
660-731-135 | kontakt@mediacjegilarska.pl | katarzyna.gilarska

Szkolenia dla rad pedagogicznych Szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz warsztaty dla dzieci z mediacji


Szkolenia warsztatowe są dla rad pedagogicznych i należą do nich :

  • "Mediacja w konfliktach szkolnych i nie tylko"
  • "Jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych - trudne relacje z rodzicem dziecka szkolnego"
  • "Proceduralne aspekty działania kadry pedagogicznej placówek oświatowych w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniem uczniów w szkole"
  • "Szkolna mowa nienawiści i pogardy - Hejt , cyberprzemoc i odpowiedzialność prawna"
  • "Współpraca w zespole nauczycielskim w oparciu o metodę FRIS"
  • "Trening antystresowy - czyli zrozumieć i oswoić stres"
  • "Asertywność w pracy nauczyciela "
Warsztaty dla dzieci: "Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów i zapobiegania przemocy w szkole"

Warsztat: "Mediacje rówieśnicze "dla kandydatów na mediatorów rówieśniczych.

Wykład dla rodziców: "Mediacje w szkole dlaczego nie"